Bästa kund,

Med anledning av Coronavirusets spridning i framförallt norra Italien, vill vi förtydliga om hur det ser ut just för tillfället.

Samtliga av våra leverantörer får råvaror levererade till sig och producerar som vanligt med full kapacitet.

Våra transporter från fabrikerna fungerar i vanlig ordning, dock med strikta restriktioner om tillvägagångssättet. Det kan förekomma en viss fördröjning av leveranser på grund av den rådande situationen.

Vi håller oss löpande informerade om läget i drabbade regioner och för en dialog med samtliga leverantörer och transportörer.

I övrigt följer vi givetvis situationen utifrån Folkhälsomyndighetens samt Handels löpande rekommendationer.

Mikael Grandelius, VD

Kungsbacka den 13 mars 2020
Hero Kakel AB

Från och med den 19/3 har vi öppet 6:30-16:00 på grund av coronaviruset och den personalbrist som det innebär för oss just nu.